om

om


Samtaler, vejledning og coaching har været en naturlig, kreativ og kommunikativ del af hele mit arbejdsliv.

Efter 14 år som kommunikations- og PR-ansvarlig på Det Danske Teater, hvor jeg også stod for al grafisk design, valgte jeg primært, at kommunikere direkte med det levende menneske. Det kan jeg nemlig rigtig godt lide.


Med en kognitiv coachuddannelse hos Kognitiv Psykologcenter, suppleret med kurser i ACT (Acceptance and Commitment Therapy) hos ACT Danmark, har jeg de sidste 10 år i eget regi tilbudt coaching og rådgivning, studiecoaching og vejledning, og været tilknyttet Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler (KADK) som SPS-vejleder (special pædagogisk støtte). Jeg har desuden fungeret som kontaktlærer på ungdomsuddannelsen KUU, kreativ kommunikation. Og været frivillig telefonrådgiver hos PsykiatriFonden.


På ungdomsuddannelsen KUU i kreativ kommunikation på KUBA udviklede og formulerede jeg mål og indhold, og underviste i ideudvikling, metoder, proces og grafisk design og formidling, hvilket bl.a. har ført elever frem mod optagelse på bl.a. videregående kreative uddannelser.


Jeg har arbejdet som freelance grafisk designer og kulturformidler, primært for kunst- & kultur institutioner, siden jeg blev uddannet på Design Instituttet på Kunstakademiets Arkitektskole.
Jeg har afholdt kurser, undervist og faciliteret kreative processer i arbejds- og uddannelsessammenhænge (folkeskolen, kombineret ungdomsuddannelse, kunstskoler mm.).